ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ മുന്‍ താരം എബി ഡിവില്ല്യേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്തേക്ക് തിരികെയെത്തുന്നു

Thursday, 06 Jan, 9.34 am

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ മുന്‍ താരം എബി ഡിവില്ല്യേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്തേക്ക് തിരികെയെത്തുന്നു എന്ന് സൂചന.