എസ്ബിഐ കൊറോണയുടെ ഈ പ്രത്യേക പദ്ധതി പിന്‍വലിക്കുന്നു, ഇപ്പോള്‍ 20,000 രൂപയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല

Tuesday, 18 Jan, 10.34 am

കൊറോണയുടെ ഡെല്‍റ്റയുടെയും ഒമൈക്രോണിന്റെയും കേസുകള്‍ അതിവേഗം വര്‍ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതി പിന്‍വലിച്ചു.