എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചെയര്‍മാനും എംഡിയുമായി വിക്രം ദേവ് ദത്തിനെ നിയമിച്ചു

Wednesday, 19 Jan, 2.34 pm

ഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ ഒരാളും മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ വിക്രം ദേവ് ദത്തിനെ എയര്‍ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ ചെയര്‍മാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായി (എയര്‍ ഇന്ത്യ എംഡി) നിയമിച്ചു.