കണ്‍കുരുവിനെ എങ്ങനെ തടയാം.

Sunday, 02 Jan, 3.35 pm

വായുവിലെ പൊടിപടലങ്ങളില്‍ നിന്നും നേത്രഗോളത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായി ഒരു കര്‍ട്ടന്‍ പോലെ
രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളവയാണ് നമ്മുടെ കണ്‍പോളകള്‍ !