ଜିଭରେ ପଡ଼ୁଛି କି ଧଳା ଦାଗ, ଭାରି ପଡ଼ିବ ଅଣଦେଖା

Saturday, 21 May, 1.03 pm

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବେମାରରେ ପଡ଼ନ୍ତି ତ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଭ ଦେଖନ୍ତି । କାରଣ ଜିଭର ରଙ୍ଗରୁ ଅନେକ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ କରି ହୁଏ । ଜିଭ କେବଳ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବାରେ ନାହିଁ ବରଂ ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣି ହୁଏ । ଯଦିଓ ଜିଭର ରଙ୍ଗ ହାଲକା ଗୋଲାପୀ ତଥାପି ଅନେକ ସମୟରେ ଏଥିରେ ଧଳା ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ ।